Importul datelor folosind ADO Wizard

Hyper Analyzer poate extrage datele din orice baza de date pentru care au fost creati conectori ADO. O interfata speciala a fost creata pentru a simplifica importul de date pentru Microsoft Access (de la versiunea 97 in sus), Excel (de la versiunea 97 in sus), SQL Server (orice versiune suportata de conectorul implicit instalat cu sistemul de operare), ORACLE (este necesar ca aplicatia client sa fie instalata), WinMentor (versiunea Paradox), Firebird (de la versiunea 1.0 in sus).

De asemenea o interfata generica a fost creata pentru orice alta conexiune ADO - comerciala sau nu - care nu se regaseste sau care necesita un grad mai mare de generalizare decat interfetele mai sus mentionate. ActiveX Data Objects (ADO) este o interfatare creata de Microsoft pentru a simplifica si uniformiza accesul la bazele de date de catre aplicatiile care ruleaza pe sistemele de operare Windows. Un link foarte util pentru crearea sintaxei de de conectare pentru diverse interfete se regaseste la: http://www.connectionstrings.com/

Pentru baze de date (cele care contin mai mult tabele) aplicatia wizard ofera tabelele si view-urile cu campurile acestora ceea ce ajuta la crearea facila a sintaxelor de interogare. Aceasta este realizata printr-un editor dual vizual si/sau text in functie de preferintele utilizatorului. Sintaxele existente de interogare pot fi copiate in editorul text si reprezentarea vizuala a interogarii se va vedea imediat. Configurari suplimentare permit redenumiri de coloane, schimbarea tipurilor de date, specificarea formatului de citire a campurilor de tip data si numar.
Fiecare schema de import poate fi salvata si apoi invocata direct fara a mai folosi interfata de construire de ADO Wizard.​​